Raná péče

Je dost možné, že název raná péče Vám nic neříká. Pojďme se tedy blíže podívat na to, co to je, k čemu to je, proč a zda to může pomoc i Vám.
Zařízení středisek rané péče vznikly jako soustava služeb a programů pro postižené a jinak znevýhodněné děti. Mezi ně patří i děti předčasně narozené, kterých neustále přibývá. Cílem rané péče je eliminovat, předcházet nebo mírnit postižení dětí a jeho důsledků. Zároveň poskytují rodinám takových dětí pomocnou ruku. Tato péče je určena především pro děti do tří let věku, kdy lze v mozku mnoho ovlivnit. V tomto věku je možnost u dětí vyvinout náhradní mechanismy pro zjednodušení života s jejich postižením.
dívenka s kytarou
Raná péče je poskytovaná jako terénní služba, případně jako služba ambulantní, nejčastěji však v běžném prostředí dítěte, tedy u něho doma. Poskytuje rodičům informace o postižení dítěte, možnostech jak mu pomoci ve vývoji a kompenzační rozvojové pomůcky, jako vhodné hračky pro utváření nových užitečných spojů v mozku dítěte. Dále tato centra pořádají pro rodiče různé semináře a kurzy, které jim mohou pomoci pochopit problémy jejich dítěte a řešit je. Organizují také vícedenní akce pro rodiče i děti, kde si rodiče postižených dětí mohou vzájemně měnit zkušenosti, vědomosti a sdílet své problémy.
kluci u jezírka
také často poskytuje odlehčovací pobyty pro rodiče, kdy je o jejich děti dobře postaráno, napomáháno jim k vývoji a jejich zapojení do sociálních vztahů s vrstevníky. Pomohou rodičům najít organizace a zprostředkovat s nimi kontakt, kde dokážou jejich dětem pomoci a také pomáhají se zařízením zapojení postižených a jinak znevýhodněných dětí do vzdělávacího procesu.
Centra rané péče již můžete nalézt v každém větším městě a získat v něm pomoc i rady pro své speciální děti. I ony si zaslouží co nejkvalitnější a co možná nejpestřejší život.